Эксперт-юрист
Безвихідних ситуацій не існує

+38 044

221-25-26 Дзвоніть!

Знання. Досвід. Впевненість. Гарантія результату.

Експерт-Юрист

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 

Порушення 

Уповноважений орган 

Санкція, що застосовується до посадової особи

Санкція, що застосовується до працівника 

Порушення правил пожежної безпеки, встановлених на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті Органи державного пожежного нагляду

Штраф від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.)

Штраф від 3 до 7 НМДГ
(від 51 до 119 грн.)

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням

Штраф від 2 до 10 НМДГ
(від 34 до 170 грн.)

- Попередження;

- штраф від 0,5 до 7 НМДГ

(від 8,5 до 119 грн.)

Невиконання приписів та постанов посадових осіб або створення перешкод для їх діяльності
Невиконання законних вимог посадових осіб  щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю

Штраф від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1700 грн.)

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Штраф від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.)

Штраф від 2 до 5 НМДГ
(від 34 до 85 грн.)

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об’єктах
Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах

Штраф від 10 до 14 НМДГ
(від 170 до 238 грн.)

Невиконання законних вимог посадових осіб щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів

Штраф від 8 до 14 НМДГ
(від 136 до 238 грн.)

Штраф від 3 до 5 НМДГ
(від 51 до 85 грн.)

Порушення вимог щодо розміру витрат на охорону праці

25 % від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період

Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм Органи державної санітарно-епідеміологічної служби

Штраф від 6 до 25 НМДГ
(від 102 до 425 грн.)

Штраф від 1 до 12 НМДГ
(від 17 до 204 грн.)

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці

Штраф від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.)

Штраф від 2 до 5 НМДГ
(від 34 до 85 грн.)

  • Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади;
  • недодержання вимог, передбачених наданим дозволом;
  • інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів

Штраф від 5 до 8 НМДГ
(від 85 до 136 грн.)

  • Перевищення гранично допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря;
  • вплив фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у випадках, коли необхідність одержання такого дозволу передбачена законодавством

Штраф від 5 до 7 НМДГ
(від 85 до 119 грн.)

Випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів, здійснюваного ними під час роботи, перевищують установлені нормативи

Штраф від 80 до 100 НМДГ
(від 1360 до 1700 грн.)

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення

Штраф від 50 до 100 НМДГ
(від 850 до 1700 грн.)

Штраф від 20 до 80 НМДГ
(від 340 до 1360 грн.)

Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами,

  • неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності

Штраф від 3 до 5 НМДГ
(від 51 до 85 грн.)

Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку

Штраф від 3 до 15 НМДГ
(від 51 до 255 грн.)

Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в т. ч. про їх аварійні скиди та відповідні наслідки

Штраф від 3 до 5 НМДГ
(від 51 до 85 грн.)

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища

Штраф від 2 до 5 НМДГ
(від 34 до 85 грн.)

Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій

Штраф від 1 до 3 НМДГ
(від 17 до 51 грн.)

Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо)

Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або порядку обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію

Штраф від 3 до 5 НМДГ
(від 51 до 85 грн.)

Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої інформації щодо обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію

Штраф від 5 до 10 НМДГ
(від 85 до 170 грн.)

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що здійснюють діяльність із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму

Штраф від 1 до 3 НМДГ
(від 17 до 51 грн.)

Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів

Штраф від 7 до 10 НМДГ
(від 119 до 170 грн.)

Штраф від 3 до 7 НМДГ
(від 51 до 119 грн.)

Невиконання правил і норм у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій

Штраф від 7 до 10 НМДГ
(від 119 до 170 грн.)

Штраф від 5 до 8 НМДГ
(від 85 до 136 грн.)

Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій
Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Штраф від 10 до 100 НМДГ
(від 170 до 1700 грн.)

Повторне протягом року після накладення адміністративного стягнення порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Штраф від 100 до 200 НМДГ
(від 1700 до 3400 грн.)

Випуск (в т. ч. з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України)

Штраф від 3 до 88 НМДГ
(від 51 до 1496 грн.)

Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил

Штраф від 1 до 18 НМДГ
(від 17 до 306 грн.)

Недодержання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) продукції, якщо це спричинило зниження якості, псування або наднормативні втрати продукції

Штраф від 3 до 40 НМДГ
(від 51 до 680 грн.)

Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків

Штраф від 6 до 25 НМДГ
(від 102 до 425 грн.)

Штраф від 1 до 12 НМДГ
(від 17 до 204 грн.)

  • Порушення порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, несвоєчасне або неповне їх повернення
  • Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів
  • Несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства
Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України9*

Штраф від 8 до 15 НМДГ
(від 136 до 255 грн.)

Дії, передбачені у попередньому рядку, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

Штраф від 10 до 20 НМДГ
(від 170 до 340 грн.)

Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Штраф від 10 до 100 НМДГ
(від 170 до 1700 грн.)

Повторне протягом року після накладення адміністративного стягнення порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Штраф від 100 до 200 НМДГ
(від 1700 до 3400 грн.)

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб щодо усунення порушень законодавства про ядерну та радіаційну безпеку, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов’язків, а також:

Штраф від 10 до 100 НМДГ
(від 170 до 1700 грн.)

повторне вчиненння протягом року після накладення адміністративного стягнення

Штраф від 100 до 200 НМДГ
(від 1700 до 3400 грн.)